Partnerberaad

 

Het Partnerberaad is bedoeld om de ondersteuning van RIBW GO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van cliënten. Het is de formele vorm van overleg tussen cliënten en de wijkteams op lokaal niveau.

 

Partnerberaden 

Iedere gemeente heeft vaak één Partnerberaad waarin verschillende wijkteams samenwerken. Grotere steden hebben soms voor ieder stadsdeel een eigen Partnerberaad. 

 

Wat doet het Partnerberaad? 

  • komt regelmatig bijeen om ideeën, oplossingen en initiatieven te bespreken;
  • stelt een plan van aanpak op en voert deze uit;
  • één cliënt en één professional gaan als afgevaardigde naar de Overlegtafel van Partnerberaden;
  • organiseert activiteiten voor cliënten van de verschillende wijkteams;
  • is gesprekspartner voor organisaties waar RIBW GO mee samenwerkt, zoals de gemeenteraad.